REKRUTACJA 2020/2021 W OLKUSZU-TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (SZKOLA POLICEALNA)

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
  • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
  • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
  • organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Możliwości zatrudnienia:

  • agencje ochrony osób i mienia,
  • przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia
  • banki, urzędy administracji publicznej,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
  • Nauka trwa dwa lata w systemie zaocznym.Zajęcia odbywaja się we wtorek i czwartek po południu.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapraszamy po bliższe informacje pod nr tel 32-643-16-55 oraz na stronie szkołyhttp://www.szkoly.olkusz.zdz.pl/opis-szkol-i-kierunkow-ksztalcenia Nauka trwa 2 lata