Czy potrafimy rozwiazywać nasze problemy?

31.01.2019

Problemy narastają gdy są:

 

  • kłopoty z zachowaniem uczniów lub problemami z nauką
  • trudnościami w nawiązaniu kontaktu lub jego zerwaniem pomiędzy rodzicem ( nauczycielem, wychowawcą ) a uczniem,
  • problemem z kontaktem ucznia  z narkotykami lub alkoholem,
  • traumatyczne doświadczenia wymagające pomocy psychologicznej .

Ważną dziedziną są kryzysy w rodzinie,
Kolejnym zagadnieniem są różnego rodzaju kłopoty i trudności emocjonalne, które przeżywają młodzi ludzie w okresie dojrzewania i dorastania.

Rozwmawiamy,budujemy pozytywne relacje miedzy nami.Cieszymy się,że nasi uczniowie mają do nas zaufanie