Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Olkusz

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mundurowe w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zostało powołane w 2009/10. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Priorytety:

 • wysoka efektywność kształcenia
 • przygotowanie do dalszej edukacji,
 • zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
 • kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,
 • wdrażanie do demokracji.

Kierunki działań:

 • zatrudnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i form pracy,
 • rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,
 • korzystanie z najnowszych źródeł informacji,
 • otwartość w kontaktach międzyludzkich.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:

 • każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych,
 • system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek,
 • pomagamy sobie wzajemnie,
 • stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego,
 • działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły,
 • tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby,
 • podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków,
 • przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej,
 • przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym,
 • wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych,
 • stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia

NASZE SUKCESY!

 To wielka radość dla nauczycieli jeżeli może się pochwalić sukcesami swoich absolwentów.Zajmujemy czołowe miejsca w rywalizacji Szkół Mundurowych, mamy doskonałe wyniki w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim takich jak pożarnictwa,plastyce i muzyce, bieg policjanta, Memoriał Potasińskiego

W  każdym roku otrzymujemy za swoje wyniki dwa złote indeksy uczelni WSB w Dąbrowie Górniczej. Dzięki bardzo dobrym wynikom maturalnym nasi absolwenci są studentami prestiżowych uczelni w Krakowie , Warszawie,Katowicach,Gdyni.Niedawno odwiedziła nas absolwentka Dominika Mączka, która studiuje na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i jest jedyną kobietą na swoim kierunku

.Naszym niewątpliwym sukcesem jest to , że nasi absolwenci są z nami w kontakcie , przychodzą z życzeniami z okazji "DEN"czy świąt ,zapraszają nas również na swoje śluby.

Wszystkie informacje dotyczące naszych sukcesów znajdują się na naszej stronie facebook oraz na stronie głównej szkoły.

Nasi uczniowie są również aktywni na różnych uroczystościach państwowych i lokalnych.Jesteśmy wszędzie tam,gdzie nas potrzebują!To wielki zaszczyt być nauczycielem naszej szkoły.

Nauka trwa 4 lata

ZAPISZ SIĘ ONLINE

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY! TU SIĘ NIE DA NUDZIĆ!!!

Pliki do pobrania