Projekt 2021

Wkraczamy razem w przyszłość.

1.12.2021

 

SUPER WIADOMOŚĆ !
 
Projekty, w których bierzemy udział pozwalają nam rozwijać nasze zainteresowania oraz bazę dydaktyczną, dzięki czemu nasi uczniowie oraz nauczyciele mogą realizować program nauczania wspomagani specjalistycznym wyposażeniem, które dopasowane jest do ich potrzeb i kierunków kształcenia.
 
AKTYWNA TABLICA -EDYCJA 2021

Przystąpiliśmy do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” i otrzymaliśmy dofinansowanie  na zakup interaktywnych monitorów dotykowych.

  • 17500 złotych - kwota całkowita dla zadania.

  • 14000 złotych -  kwota dofinansowania z Programu ,,Aktywna Tablica''.

  • 3500 złotych   - kwota wkładu własnego szkoły. 

Kochani uczniowie.
Mamy nadzieję, że nowe tablice interaktywne będą Wam służyć jak najlepiej i urozmaicą zajęcia lekcyjne.
 
WKRACZAMY RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ!