Partnerzy Zespołu Szkół ZDZ w Katowicach

ZS w Olkuszu ZDZ w Katowicach stawia sobie za cel kształcenie ogólnokształcące, zawodowe i specjalistyczne na najwyższym poziomie, dlatego też zawiera szereg umów o współpracy ze środowiskami i firmami.
Partnerami Naszych Szkół są między innymi:
- Ministerstwo Obrony Narodowej - Jego priorytetem jest efektywne i bezpieczne przygotowanie młodzieży, która później zasili szeregi Wojska Polskiego.
- Akademia Sztuki Wojennej – kształcąca najwyższej klasy specjalistów sprawuje patronat nad szkołą.
- Jurajska Grupa GOPR, Państwowa Straż Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne – to partnerzy, którzy w ramach współpracy umożliwiają młodzieży poznanie zagadnień najważniejszych dla życia ludzkiego – bezpieczeństwo i pomoc w ratowaniu życia ludzkiego.
- Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - uczelnia kształcąca młodzież na wielu kierunkach. W ramach współpracy udostępniana jest Nam baza laboratoryjna, zapewniona obsługa kadry dydaktycznej oraz możliwość korzystania z wykładów i prezentacji wysokiej klasy specjalistów na terenie Szkoły i Uczelni.
- Samorządy terytorialne i organizacje społeczne – w ramach współpracy nasza młodzież aktywnie bierze udział we wszystkich uroczystościach rocznicowych, patriotycznych i wolontariatach. Uczniowie spotykają się z przedstawicielami władz lokalnych i przedstawicielami organizacji. Nasz   absolwent reprezentował  Młodzieżową Radę Miejską w Olkuszu.
- BWA w Olkuszu – młodzież zapoznaje się z twórczością lokalnych twórców i aktywnie bierze udział w poznawaniu wielu dziedzin sztuki
- Organizacje kombatanckie - w ramach współpracy młodzież aktywnie uczestniczy w spotkaniach z kombatantami, poznając historię Ojczyzny. Bierze udział również w wielu patriotycznych przedsięwzięciach.
- Pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą – w ramach współpracy uczniowie poznają kanony wiedzy praktycznej oraz przyuczają się do wykonywania różnych zawodów.