Rekrutacja 2022/23 :Technikum Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

ZAPISZ SIĘ


Szkoła o takim profilu znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie – w klasie tej uczeń zdobywa zawód przygotowujący go do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie.

Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu prac wykończeniowych w obiektach budowlanych.

W tym zawodzie kształcimy zarówno z ogólnej wiedzy budowlanej będącej podstawą dla przyszłego technika oraz z wiedzy specjalistycznej, która obejmuje różnorodny zakres robót wykończeniowych. Uczeń zdobywa umiejętności wykonywania prac montażowych i okładzinowych, posadzkarskich, malarskich i tapeciarskich, jak również wiedzę w zakresie organizowania, kontrolowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę w firmach budowlanych, prowadzić własne firmy lub podejmować naukę na kierunkach technicznych wyższych uczelni.
Uczniowie w trakcie nauki będą mieli możliwość uczestniczenia w konkursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wycieczkach branżowych.

ZAPISZ SIĘ