Baza dydaktyczna

Sale lekcyjne dostosowane są do nauczania przedmiotowego, tj. humanistycznego, matematyczno - fizycznego oraz geograficzno - gospodarczego, posiadamy pracownie: elektryczną, drogownictwa, komputerowe i językową. Zespół Szkół w Olkuszu posiada 10 sal lekcyjnych w tym 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym.

 

Na zajęciach  wykorzystywane są plansze, foliogramy ze schematami układów i urządzeń, części składowych urządzeń, części składowych urządzeń komputerowych oraz instrukcjami poszczególnych urządzeń.

 

 EFS

 

Uczniom i słuchaczom oddano do dyspozycji pracownie komputerowe w tym najnowocześniejsze 4 stanowiskowe centrum multimedialne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadamy licencjonowane oprogramowanie systemowe oraz programy multimedialne.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w podręczniki, atlasy, mapy, czasopisma oraz tablice matematyczne i encyklopedie multimedialne. Do dyspozyjcji słuchaczy jest również czytelnia oraz 4 komputery . Młodzież realizuje swoje projekty w czasie wolnym od zajęc dydaktycznych a także przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.W ramach godzin bibliotecznych młodzież poznaje katalogi biblioteczne,przygotowuje wystawki tematyczne i konkursy.Nauczyciele również korzystaja z księgozbioru i komputerów,ścisle wspólpracują z bibliotekarzem  by moc poprawić czytelnictwo czy też wspólnie zastanowić się nad potrzebami książkowymi

W szkole prowadzone są konsultacje z języka angielskiego i francuskiego. Słuchacze  LOD oraz uczniowie Liceum chętnie uczestniczą w tej formie kształcenia.

Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stosuje nowoczesne techniki nauczania.
Dodatkowym ofertą dla słuchaczy są wycieczki, zagraniczne praktyki zawodowe, stypendia naukowe dla wyróżniających się słuchaczy oraz możliwość korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez ZDZ.

Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” ZDZ dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. W naszej szkole posiadamy: 10 sal w tym 3 komputerowe w pełnym wyposażeniu , bibliotekę multimedialną wyposażoną w lektury , podręczniki oraz księgozbiór podręczny. W bibliotece wypożyczane są też tablety oraz e-booki z których młodzież chętnie korzysta. Dla zainteresowanych mamy idealną salę, gdzie młodzież udoskonala, swoją wyobraźnię a także talent. Ich prace pojawiają się na terenie naszej szkoły jako dekoracje z okazji różnych świąt i wydarzeń. Nasza młodzież w czasie wolnym (np. podczas przerwy) korzysta ze świetlicy gdzie znajduje się stół do ping-ponga i automat z ciepłymi napojami. Młodzież dba o wystrój szkoły , na korytarzach wiszą antyramy ze zdjęciami, oraz dyplomy i wyróżnienia, które uczniowie zdobyli podczas konkursów i eliminacji sportowych. Wielką dumą napawa nas to, że nasza młodzież w turnieju o najlepsza szkołę wojskową w Polsce trzykrotnie była na podium zajmując odpowiednio: brąz, srebro i złoto. Nagrodą były indeksy na WSB w Dąbrowie Górniczej. Lekcje w-f odbywają się na obiekcie sportowym „Mosir”. Po zajęciach są także organizowane zajęcia sportowe: ścianka wspinaczkowa i basen. Dwa razy do roku szkoła organizuje młodzieży poligony w różne miejsca Polski. U  w szkole odbywają się kursy nie tylko dla młodzieży ale także dla dorosłych: http://www.kursy.olkusz.zdz.pl/aktualnosci,1,2,0. Młodzież chodzi na kurs BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej, morsowania, a także skoki ze spadochronu. Uczniowie biorą udział w wolontariatach, pomagają także ludziom potrzebującym. Bierzemy udział w wielu wyjazdach na różne uroczystości, chętnie też odwiedzamy przedszkola i szkoły, dzielnie się reprezentujemy, a maluchy są zachwycone. Od września 2019 roku otwieramy nowy kierunek kształcenia „Technik Przemysłu Mody„ jest to idealny kierunek dla osób kreatywnych i interesujących się modą. Więcej informacji i zdjęć posiadamy na fb: https://www.facebook.com/ZDZOlkusz

 

Pliki do pobrania