Baza dydaktyczna

Sale lekcyjne dostosowane są do nauczania przedmiotowego, tj. humanistycznego, matematyczno - fizycznego oraz geograficzno - gospodarczego, posiadamy pracownie: elektryczną, drogownictwa, komputerowe i językową. Zespół Szkół w Olkuszu posiada 10 sal lekcyjnych w tym 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym.

 

Na zajęciach  wykorzystywane są plansze, foliogramy ze schematami układów i urządzeń, części składowych urządzeń, części składowych urządzeń komputerowych oraz instrukcjami poszczególnych urządzeń.

 

 EFS

 

Uczniom i słuchaczom oddano do dyspozycji pracownie komputerowe w tym najnowocześniejsze 4 stanowiskowe centrum multimedialne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadamy licencjonowane oprogramowanie systemowe oraz programy multimedialne.

Posiadamy 5 tablic interaktywnych, w każdej klasie jest komputer co bardzo ułatwia i uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w podręczniki, atlasy, mapy, czasopisma oraz tablice matematyczne i encyklopedie multimedialne. Do dyspozyjcji słuchaczy jest również czytelnia oraz  2 komputery z drukarkami. . Młodzież realizuje swoje projekty w czasie wolnym od zajęc dydaktycznych a także przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.W ramach godzin bibliotecznych młodzież poznaje katalogi biblioteczne,przygotowuje wystawki tematyczne i konkursy.Nauczyciele również korzystaja z księgozbioru i komputerów,ścisle wspólpracują z bibliotekarzem  by moc poprawić czytelnictwo czy też wspólnie zastanowić się nad potrzebami książkowymi

W szkole prowadzone są konsultacje z języka angielskiego i francuskiego. Słuchacze  LOD oraz uczniowie Liceum chętnie uczestniczą w tej formie kształcenia.

Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stosuje nowoczesne techniki nauczania.

W naszej szkole jest dwóch pedagogów specjalnych, pedagog szkolny oraz psycholog.

Młodzież może swobodnie porozmawiać o swoich sprawach w nowych gabinetach.
Dodatkowym ofertą dla słuchaczy są wycieczki, zagraniczne praktyki zawodowe, stypendia naukowe dla wyróżniających się słuchaczy oraz możliwość korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez ZDZ.

Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” ZDZ dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. W naszej szkole posiadamy: 10 sal w tym 3 komputerowe w pełnym wyposażeniu , bibliotekę multimedialną wyposażoną w lektury , podręczniki oraz księgozbiór podręczny. W bibliotece wypożyczane są też tablety oraz e-booki z których młodzież chętnie korzysta. Dla zainteresowanych mamy idealną salę, gdzie młodzież udoskonala, swoją wyobraźnię a także talent. Ich prace pojawiają się na terenie naszej szkoły jako dekoracje z okazji różnych świąt i wydarzeń. Nasza młodzież w czasie wolnym (np. podczas przerwy) korzysta ze świetlicy gdzie znajduje się stół do ping-ponga i automat z ciepłymi napojami. Młodzież dba o wystrój szkoły , na korytarzach wiszą antyramy ze zdjęciami, oraz dyplomy i wyróżnienia, które uczniowie zdobyli podczas konkursów i eliminacji sportowych. Wielką dumą napawa nas to, że nasza młodzież w turnieju o najlepsza szkołę wojskową w Polsce trzykrotnie była na podium zajmując odpowiednio: brąz, srebro i złoto. Nagrodą były indeksy na WSB w Dąbrowie Górniczej. Lekcje w-f odbywają się na obiekcie sportowym „Mosir”. Po zajęciach są także organizowane zajęcia sportowe: ścianka wspinaczkowa i basen. Dwa razy do roku szkoła organizuje młodzieży poligony w różne miejsca Polski. U  w szkole odbywają się kursy (np.kurs wizażu oraz  manicure dla uczniów TPM) nie tylko dla młodzieży ale także dla dorosłych: http://www.kursy.olkusz.zdz.pl/aktualnosci,1,2,0. Młodzież chodzi na kurs BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej, morsowania, a także skoki ze spadochronu. Uczniowie biorą udział w wolontariatach, pomagają także ludziom potrzebującym, schroniskom. Bierzemy udział w wielu wyjazdach na różne uroczystości, chętnie też odwiedzamy przedszkola i szkoły, dzielnie się reprezentujemy, a maluchy są zachwycone.Istniejący od 2022 roku   nowy kierunek kształcenia „Technik Przemysłu Mody„ jest to idealny  dla osób kreatywnych i interesujących .

Dużym powodzeniem cieszy się również Technikum  i Robót  Wykończeniowych w Budownictwie.. Zoorganizowane praktyki i zdobyte umiejętności dają im szansę na znalezienie dobrego zawodu w przyszłości.

Z satyswakcją informujemy, że nasza szkoła posiada dobrze wyposażoną siłownię . Po zajęciach można skorzystać z prysznica. Posiadamy również  w pełni wyposażony keyboard z ktorego korzysta nauczyciel muzyki na swoich lekcjach. Dzięki  temu uatrakcyjnia się zajęcia a młodzież jest rozśpiewana i chętnie uczestniczy w różnych apelach  i akademiach.

Więcej informacji i zdjęć posiadamy na fb: https://www.facebook.com/ZDZOlkusz

 

Pliki do pobrania