Podanie o przyjęcie do szkoły

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty
3. wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
4. podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (bezpłatne zaświadczenie od lekarza rodzinnego)
6. trzy fotografie
7. wpisowe– 50 zł (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)

 

W celu ułatwienia ścieżki naboru do szkół udostępniamy Podanie o przyjęcie, które można już wysyłać na adres e-mail Zespół Szkół w Olkuszu: s-olkusz@zdz.katowice.pl. Pozwoli to na szybsze wygenerowanie indywidualnego numeru konta i opłacenie wpisowego.

Pliki do pobrania