Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum)

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Policealne Studium Zawodowe

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego

Liceum Ogólnoksztalcące Dla Dorosłych

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego