Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum)

 • świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu ( skierowanie na badania uczeń  otrzyma w sekretariacie szkoły po ogłoszeniu listy przyjętych)
 • trzy fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
 • wpłacenie wpisowego na konto ( dostępne w sekretariacie szkoły)
 • wymagania dla kandydatów  do klas OPW ( dobry stan zdrowia, zdany egzamin sprawnościowy, brak orzeczeń o konieczności kształcenia specjalnego)

 DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Policealne Studium Zawodowe

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego

Liceum Ogólnoksztalcące Dla Dorosłych

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego