Dyplomy i podziękowania.

Nasza młodzież za swoje osiągnięcia nie tylko sportowe otrzymuje dyplomy i nagrody! Mamy ich naprawdę dużo, więc zamieszczamy tylko niektóre! Otrzymujemy również podziękowania za trud i wysiłek w przygotowaniu młodzieży do różnych zawodów! To bardzo miłe,bo oznacza,że jesteśmy doceniani jako szkoła nie tylko w swoim środowisku lokalnym