Dofinansowanie OPW dla naszej szkoły

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: wyposażenie uczniów OPW Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 111 792,00 zł

Całkowita wartość zadania: 139 740,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pakietów ubiorczych dla kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły, a dla szkoły wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia wojskowego, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy  Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.