Wykaz szkół i kierunków kształcenia - olkusz

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne - klasa mundurowa - Oddział Przygotowania Wojskowego

70 zł

216 zł

Zapisz się

Technikum

Technik przemysłu mody

70 zł

216 zł

Zapisz się

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

70 zł

216 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

70 zł

280 zł

Zapisz się