Wykaz szkół i kierunków kształcenia - olkusz

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne - klasa mundurowa - Oddział Przygotowania Wojskowego

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technikum

Technik przemysłu mody

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

50 zł

180 zł

Szkoła Policealna

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

50 zł

200 zł

Zapisz się

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

200 zł

Zapisz się