REKRUTACJA 2022/2023 W OLKUSZU-TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (SZKOLA POLICEALNA)

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - Szkoła Policealna

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Nauka trwa 2 lata. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
  • Organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
  • Organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
  • Organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Możliwości zatrudnienia:

  • Agencje ochrony osób i mienia,
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia
  • Banki, urzędy administracji publicznej,
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

Nauka trwa dwa lata w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek po południu.

ZAPISZ SIĘ ONLINE