REKRUTACJA 2024/2025 W OLKUSZU-TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (SZKOLA POLICEALNA)

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Wiesz, co może być naprawdę ekscytujące? Zawód technika ochrony fizycznej osób i mienia! Możesz się nauczyć tego w naszej szkole policealnej, która trwa tylko dwa lata!

Ale co tak naprawdę robisz jako technik ochrony fizycznej? Odpowiedzialny jesteś za zabezpieczenie różnych obszarów, obiektów i urządzeń. To oznacza, że ​​możesz pracować w agencjach ochrony osób i mienia, przedsiębiorstwach, bankach, urzędach administracji publicznej lub nawet prowadzić własną działalność gospodarczą!

Podczas swojej nauki nauczysz się jak organizować i realizować ochronę fizyczną, zabezpieczenia technicznego, a nawet ochrony wartości pieniężnych. Będziesz również odpowiedzialny za zabezpieczenie imprez masowych.

A to nie wszystko — ta szkoła policealna oferuje także system zaoczny! Zajęcia odbywają się tylko we wtorek i czwartek po południu, dzięki czemu możesz równocześnie pracować lub robić coś innego, co lubisz!

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
  • Organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
  • Organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
  • Organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Możliwości zatrudnienia:

ZAPISZ SIĘ ONLINE