REKRUTACJA 2022/2023 W OLKUSZU LICEUM DLA DOROSŁYCH

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

Jesteś osobą pełnoletnią, ale z jakiegoś powodu nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w szkole średniej? Nie wszystko stracone – liceum dla dorosłych pozwoli ci zdobyć wykształcenie średnie, przygotuje cię do matury i umożliwi podjęcie nauki na studiach lub w szkole policealnej.

To szkoła dla osób, które planują zdobyć wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz znalezienia atrakcyjnej pracy. 

Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku. Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić, to skończenie 18 lat i ukończenie gimnazjum, ośmioletniej podstawówki, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Co istotne, o przyjęciu do takiego liceum decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Nauka w liceum dla dorosłych, podobnie jak w szkole średniej przeznaczonej dla młodzieży, 4 lata (8 semestrów). Co istotne, także i takie liceum realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu słuchacze mogą liczyć na dobre przygotowanie merytoryczne pod kątem wymagań stawianych przez egzaminy maturalne. Warto przy podkreślić, że mogą również liczyć na pomoc i wskazówki podczas dokonywania wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną czy zawodową.

Słuchacze liceów dla dorosłych mają w planach zajęć, takie przedmioty jak: język polski, historia, WOS, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości czy język obcy. Inaczej mówiąc, ich programy nauczania są bardzo podobne do tych, które pojawiają się w klasycznych szkołach średnich.

Nauka trwa 4 lata

ZAPISZ SIĘ ONLINE