To była smutna uroczystość...

5.01.2021

„Życie Cię bardzo doświadczyło. Ale dziękujemy, Bolesławie, że w wojennym czasie próby nie dałeś się zgermanizować, a po wojnie zrusyfikować” – powiedział nad trumną śp. mjr. Bolesława Gądka „Rysia” ppłk Franciszek Ziemianin ze Związku Inwalidów Wojennych.
Uroczystościom pogrzebowym na olkuskim cmentarzu towarzyszyła wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 6. Batalion Logistyczny z Krakowa. Obecne były również poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy AK z Olkusza i Klucz, sztandar Związku Inwalidów Wojennych Oddział Olkusz wystawiony przez uczniów Liceum Mundurowego ZDZ w Olkuszu, Zrzeszenia WiN oraz Związku Inwalidów Wojennych z Krakowa.
Major Bolesław Gądek zmarł 1 stycznia 2021 r. w wieku stu lat. Był jednym z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej z ziemi olkuskiej.
Podziekowania
Podziękowania dla naszych uczniów od Konrada Kuliga ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz
Dziękuję za udział Waszych uczniów w uroczystościach pogrzebowych mjr. Gądka. Zdjęcia z pogrzebu są dostępne na stronie internetowej ak.olkusz.pl oraz https://krakow.ipn.gov.pl/.../133613,W-Olkuszu-pochowano...
Dziś o 21.30 w Kronice TVP Kraków będzie wyemitowany materiał z dziejszych uroczystości