Wykaz szkół i kierunków kształcenia - olkusz

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne - klasa "Mundurowa"

50 zł

160 zł

Zapisz się

Technikum

Technik przemysłu mody

50 zł

160 zł

Zapisz się

Szkoła Policealna

Technik budowy dróg

50 zł

200 zł

Zapisz się

Technik informatyk

50 zł

200 zł

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

50 zł

200 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

180 zł

Zapisz się