Zdalne nauczanie aż dońca roku..potem ferie..Czas więc na kolejne projekty!!

21.11.2020

To smutna wiadomość dla nauczycieli i uczniów! Zdalne nauczanie az do  końca roku.Potem ferie..Nie będzie nas osobiście w szkole ,ale juz udowodliśmy ,że nasza szkoła"żyje".Realizujemy naukę ,ale dbaby równiez o to,,żeby  uczniowie mogli wyjazać się w różnych dziedzinach..

Są więc realizowane  wirtualnie  na zajęciach plastycznych i artystycznych projekty O efektach mowimy i piszemy!

Tym razem  duuuży konkurs plastyczny:

Temat pracy: „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”
• Moja wizja Lipy św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej jako europejskiego Drzewa Roku;
• Przedstawiam Europejczykom Lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.
10. Technika wykonania prac: dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), bez użycia materiałów sypkich oraz plasteliny. Prace mające być wykonane techniką płaską na papierze typu brystol o wymiarze A3 (297 mm x 420 mm).
11. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
12. Termin składania prac: do 15.01.2021 r.
Gotowe prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 3) przekazać można za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście do dnia 15.01.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Spotykamy sie na messengerze,rozmawiamy telefonicznie.Sa juz pierwsze projekty..

Zachęcamy  uczniów ..jeszcze jest trochę czasu!! Czekam na Wasze projekty!!

Wkrótce o innym projekcie-tym razem świątecznym!!