Zespół Szkół w Olkuszu


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy młodzież: w technikum oraz liceum ogólnokształcącym mundurowym.
Dorosłym  proponujemy
:
liceum ogólnokształcące, policealne studium zawodowe na kierunkach technik: drogownictwa, ochrony fizycznej osób i mienia, informatyk.
Uczniom i absolwentom oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne w ramach projektów europejskich, zdobycie dodatkowych umiejętności na kursach z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, animatora czasu wolnego i wychowawcy kolonijnego, certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Olkuszu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Fr. Nullo 20 , 32-300 Olkusz

Aktualności Zobacz wszystkie »

Przed nami zdalne nauczanie.

14.01.2021

Rekrutacja 2021/22 -rozpoczęta!

13.01.2021

Złoty Jubileusz Pracy w ZDZ Katowice Prezesa Jacka Kwiatkowskiego

13.01.2021

Studniówkowy wspomnień czar-jeśli nie można inaczej..

9.01.2021

Nasza szkoła jest super,więc ją wciąż reklamujemy

8.01.2021

To była smutna uroczystość...

5.01.2021