Zespół Szkół w Olkuszu

LO - Oddziały Przygotowania Wojskowego

 
 
 
                                            
 
 ZAPISZ SIĘ NA KIERUNEK
         
Miło Was poinformować, że nasza szkoła od września 2021 roku będzie realizowała  pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej program szkolenia  Oddziału  Przygotowania Wojskowego. Zezwolenie zostało wydane przez MON  dnia 15.III 2021 r
(popatrz na zamieszczony niżej plik pdf)
Absolwenci  Oddziałów  Przygotowania Wojskowego mogą liczyć  min na:
 •  preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata
.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej wojskowej.

 • Służba zawodowa w wojsku,wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże.
 • Po drugie firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne.
 • Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp.
 • Ponadto mogą to być instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych.
 • Wreszcie środki masowego przekazu. 

Kształcone umiejętności min:

 

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • odporność psychiczna na stres
 • dostosowanie do zmiennych warunków służby
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność 
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów

 

Uczniowie klasy mundurowej mogą sprawdzić nabyte umiejętności, kształtować swoje cechy charakteru w trakcie obozów szkoleniowych oraz wojskowych. Podczas zajęć edukacyjnych przekazywana jest im wiedza dotycząca zagadnień wojskowych, takich jak:
 • musztra,
 • szyk,
 • defilada,

Natomiast na placu szkolnym ćwiczone jest ich poprawne wykonanie, co pozwala przygotować się do uroczystego ślubowania."

To wyjątkowe wyróżnienie dla naszej szkoły!

 

 

ZAPISZ SIĘ 

  

Pliki do pobrania

 

 

Pliki do pobrania