Filmy z Dziennika Zachodniego

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w pigułce. Materiał promujący ZDZ w Katowicach
https://www.youtube.com/watch?v=65AjeSqahp8

2. Nauka zawodu w Szkołach ZDZ
https://www.youtube.com/watch?v=WejzLxgwrrM

3. Kształcenie zawodowe w ZDZ Katowice cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=kefM9yYYfp0

4. Kształcenie zawodowe w ZDZ Katowice cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=Qajo0-oynN8