Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Olkuszu

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy młodzież: w technikum oraz liceum ogólnokształcącym mundurowym.
Dorosłym  proponujemy
:
liceum ogólnokształcące, policealne studium zawodowe na kierunkach technik: drogownictwa, ochrony fizycznej osób i mienia, informatyk.
Uczniom i absolwentom oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne w ramach projektów europejskich, zdobycie dodatkowych umiejętności na kursach z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP, animatora czasu wolnego i wychowawcy kolonijnego, certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Dla najlepszych stypendia.

Zespół Szkół w Olkuszu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Fr. Nullo 20 , 32-300 Olkusz

32 / 643-16-55
697 818 698
s-olkusz@zdz.katowice.pl
Formularz kontaktowy »

Aktualności Zobacz wszystkie »

"Dzień Podchorążego" Na Akademii WSB

29.11.2022

To był piękny występ.

29.11.2022

Akcja Pluszowy Miś-zakończona.

28.11.2022

Pamięć nie prztrwa jedynie na kamieniu

28.11.2022

Aktualizacja informatora o szkole

24.11.2022

Na zawsze w naszych sercach...

22.11.2022